Present Council

Council for the year 2016 - 2017

THE INDIAN ISTITUTE OF METALS
 
ADVISORY COMMITTEE OF FORMER PRESIDENTS
Prof Indranil Manna, Convenor Dr S K Bhattacharyya Prof K Chattopadhyay
Dr T Mukherjee Dr Baldev Raj Mr L Pugazhenthy
Mr R N Parbat Dr R N Patra Dr Sanak Mishra
Prof S Ranganathan                            Mr M Narayana Rao  
     
COUNCIL FOR THE YEAR 2016-17
PRESIDENT
Prof Indranil Manna
VICE PRESIDENT & CHAIRMAN VICE PRESIDENT & CHAIRMAN VICE PRESIDENT & CHAIRMAN
Non-Ferrous Division Ferrous Division Metal Science Division
Dr Biswajit Basu Mr Anand Sen Dr Kamachi Mudali
     
JT HON SECRETARY SECRETARY GENERAL JT HON SECRETARY
Dr D De Sarkar Mr Sadhan Kumar Roy Mr Somnath Guha
     
CONTROLLER OF EXAMINATIONS CHIEF EDITOR, TRANSACTIONS MANAGING EDITOR,IIM Metal News
Prof S K Roy Dr K Bhanu Sankara Rao Prof U K Chatterjee
     
MEMBERS
Mr S S Mohanty, Immediate Past President
Mr. Ashok K Aggarwal Mr. Ashwini Kumar Dr. Pradip
Dr. Anupam Agnihotri Mr. Supriyo Lahiri Dr. N. Eswara Prasad
Dr. A N Bhagat Dr. Dinesh Kumar Likhi Dr. V S Raja
Mr. Gautam Bhatia Mr. P Madhusudan MR. Raman
Mr. D Bhattacharyya Mr. Anutosh Maitra Dr. V Ramaswamy
Dr. Sandip Bhattacharyya Mr. J C Marwah Mr. D Nageswara Rao
Prof. Uday Chakkingal Mr. K L Mehrotra Mr. A.K. Rath
Dr. T.K. Chand Prof. N K Mukhopadhyay Mr. R.K. Rathi
Mr. N. Chandrasekaran Dr. K Muraleedharan Mr. G S Rathore
Prof. S. Chatterjee Prof. B S Murty Shri M. Ravi
Mr. Somdev Das Mr. N K Nanda Mr. Bhaskar Roy
Mr. R.M. Dastur Dr. P Ramesh Narayan Prof. Gour Gopal Roy
Mr. Y K Degan Mr. T V Narendran Dr. B Saha
Dr. Gautam Kumar Dey Mr. H. M. Nerukar Mr. Satyam Sahay
Mr. R Eswaran Dr. Vinod Kumar Nowal Dr. R Sandhya
Mr. Bhagwan Das Gajghate Mr. Dilip C Oommen Mr. Sanjay Sarkar
Dr. Amol Gokhale Mr. Satish Pai Prof. Rajiv Sekhar
Dr. Rani George Dr. P Parameswaran Mr. Paritosh Kumar Sen
Mr. B M Hasan Dr. S U Pathak Mr. Santosh Sharma
Mr. B R Jain Mr. Sudhansu Pathak Mr. P K Singh
Mr. Sajjan Jindal Mr. Abhijit Pati Prof. S B Singh
Dr. S V Kamat Dr. R N Patra Dr. G Subramanian
Dr. DM Kulkarni Dr. U T S Pillai Mr. Ravi Uppal
     
FORMER PRESIDENTS
           
1946-48 Late J Jghandy 1980-81 Dr EG Ramachandran 1998-99 Dr C G K Nair
1948-50 Late P Ginwala 1981-82 Late C V Sundaram 1999-00 Prof S Ranganathan
1950-52 Late PhirozKutar 1982-83 Late Ssamarpungavan 2000-01 Mr V Gujral
1952-54 Late G C Mitter 1983-84 Late J Marwaha 2001-02 Mr P Parvathisem
1954-56 Late M S Thacker 1984-85 Late A K Seal 2002-03 Late P Ramachandra Rao
1956-58 Late K S Krishnan 1985-86 Dr J Jirani 2003-04 Dr S K Bhattacharyya
1958-60 Late S K Nanavati 1986-87 Late Y M Mehta 2004-05 Dr T K Mukherjee
1960-62 Late G K Ogale 1987-88 Dr V S Arunachalam 2005-06 Dr Baldev Raj
1962-65 Late Dara. P. Antia 1988-89 Mr S R Jain 2006-07 Mr B Muthuraman
1965-67 Late B R Nijhawan 1989-90 Late L R Vaidyanath 2007-08 Dr. Srikumar Banerjee
1967-70 Late M N Dastur 1990-91 Dr P Rama Rao 2008-09 Mr L Pugazhenthy
1970-72 Late Brahm Prakash 1991-92  Dr T Mukherjee 2009-10 Dr Sanak Mishra
1972-74                Late P Anant 1992-93 Mr A C Wadhawan 2010-11 Dr D Banerjee
1974-76 Late FAA Jasdanwalla     1993-94 Dr R Krishnan 2011-12  Mr M Narayana Rao
1976-77 Late S Visvanathan 1994-95 Dr S K Gupta 2012-13 Mr H M Nerurkar
1977-78 Late V A Altekar 1995-96 Mr R N Parbat 2013-14 Prof K Chattopadhyay
1978-79 Late T R Anantharaman 1996-97 Late P Rodriguez 2014-15 Dr R N Patra
1979-80 Late P L Agrawal 1997-98 Mr S Das Gupta 2015-16 Mr S S Mohanty
           
FORMER SECRETARIES
           
1958-67 Late Dara. P. Antia 1997-06 Late S S Das Gupta   Mr. Bhaskar Roy 
1968-76 Dr M N Parthasarathi 2006-13 Mr J C Marwah    
1977-86 Late L R Vaidyanath 2013-15     Mr J C Marwah(as Secretary General)